preloader

SSCB

je prva HIBRIDNA BANKA matičnih ćelija u Evropi!

ŠTA TO ZNAČI ZA TEBE?

U okolnostima koje mogu djelovati bezizlazno, ako se ispostavi da je Tvom sačuvanom uzorku potrebna podrška ili je bolest takve prirode da je neophodno liječenje doniranim uzorkom, hibridna banka omogućava liječenje kako sopstvenim tako i doniranim, kompatibilnim i zdravim matičnim ćelijama, čineći sam proces liječenja uspješnijim!

Saradnja između privatnog i javnog sektora u cilju što kvalitetnijeg i uspješnijeg liječenja garantuje ti apsolutnu sigurnost da ćeš iskoristiti maksimalne i jedinstvene pogodnosti HIBRIDNE banke!

SSCB

posjeduje FACT NetCord AKREDITACIJU

ŠTA TO ZNAČI ZA TEBE?

Proces dobijanja akreditacije je skup i dugotrajan, a akreditacija se mora obnavljati svake tri godine, što garantuje da ustanova neće izgubiti kvalitet i da će zadržati nivo usluge.
U periodu od tri godine, koliko važi trajanje akreditacije, banka ima provjere i kontrole, kako bi u svakom trenutku bilo garantovano da posluje po visokom standardu.

U mnogim razvijenim zemljama, zdravstveno osiguranje pokriva troškove liječenja matičnim ćelijama samo kada se radi o uzorcima sačuvanim po FACT NetCord standardu.

FACT NetCord garantuje upotrebnu, odnosno terapijsku vrijednost sačuvanog uzorka i propisuje da se moraju čuvati samo uzorci koji su dovoljno dobri za liječenje.

FACT NetCord daje jasne podatke o kvalitetu i karakteristikama uzorka. Roditelji odmah znaju broj sačuvanih matičnih ćelija i kolika je njihova vitalnost.

FACT NetCord je jedina međunarodno priznata akreditacija i koristi se u Evropi, SAD-u, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu.

FACT NetCord akreditaciju posjeduju 54 banke na svijetu, od toga sedam privatnih banaka. Swiss Stem Cells Biotech je jedna od njih.

FACT NetCord je jedina akreditacija koja definiše sve procedure – prikupljanje, transport, analizu uzorka, proces zamrzavanja, proces evidentiranja, kao i oslobađanje uzorka za liječenje.

FACT NetCord akreditacija je garancija da će matične ćelije biti prihvaćene u svim zdravstvenim ustanovama koje u liječenju primjenjuju ovu metodu.

Broj matičnih ćelija koje su sačuvane po FACT NetCord standardu biće dostupan u cjelosti za upotrebu prilikom liječenja.

SSCB

čuva IZDVOJENE MATIČNE ĆELIJE IZ KRVI PUPČANE VRPCE

ŠTA TO ZNAČI ZA TEBE?

U izdvojenom uzorku se zna tačan broj matičnih ćelija. Neke ćelije su suvišne (eritrociti) i nemaju ulogu u liječenju zbog kratkog životnog vijeka, nisu terapijski potentne i mogu biti primjenjene samo kod osoba koje su im ABO kompatibilne. U drugom slučaju mogu izazvati akutnu bubrežnu insuficijenciju, pa čak i letalan ishod!

Zato je izdvojen uzorak važan za Tebe!

Uzorci pune krvi moraju da prođu proces „ispiranja“ eritrocita prije transplantacije, što dovodi do bespotrebnih gubitaka matičnih ćelija!

SSCB

je banka sa kojom DIREKTNO POTPISUJEŠ UGOVOR, BEZ POSREDNIKA

ŠTA TO ZNAČI ZA TEBE?

Važno je razumjeti da kroz potpisivanje ugovora direktno sa bankom u Švicarskoj imaš najveću sigurnost, izbjegavaš mnoge poteškoće finansijske, pravne i medicinske prirode.

Cjenovnik

Cord Blood

izdvojene matične ćelije iz krvi pupčane vrpce

2390 EUR Mogućnost plaćanja na rate
 • Mjesto porođaja: Bosna i Hercegovina
 • Mjesto skladištenja: Švicarska
 • Jednoplodna trudnoća
 • Usluga obrade
 • Analize i čuvanja matičnih ćelija iz krvi pupčanika
 • 20 godina

Cord Tissue

izdvojene matične ćelije iz tkiva pupčane vrpce

2390 EUR Mogućnost plaćanja na rate
 • Mjesto porođaja: Bosna i Hercegovina
 • Mjesto skladištenja: Švicarska
 • Jednoplodna trudnoća
 • Usluga obrade
 • Analize i čuvanja matičnih ćelija iz tkiva pupčanika
 • 20 godina

Cord Blood + Cord Tissue

izdvojene matične ćelije iz krvi pupčane vrpce i tkiva pupčane vrpce

2990 EUR Mogućnost plaćanja na rate
 • Mjesto porođaja: Bosna i Hercegovina
 • Mjesto skladištenja: Švicarska
 • Jednoplodna trudnoća
 • Usluga obrade
 • Analize i čuvanja matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčanika
 • 20 godina

*Mogućnost čuvanja na 20, 25 i 30 godina.
*Cijena za dodatnih 5 godina iznosi:   200 EUR za uslugu ”Cord Blood” ili za  ”Cord Tissue”; odnosno 250 EUR za uslugu ”Cord Blood + Cord Tissue”.
*Cijena za dodatnih 10 godina iznosi: 300 EUR za uslugu ”Cord Blood” ili za  ”Cord Tissue”; odnosno 400 EUR za uslugu ”Cord Blood + Cord Tissue”.

*U slučaju blizanačke trudnoće druga beba ostvaruje popust u iznosu od 50%  za uslugu ”Cord Blood”, ”Cord Tissue” ili  uslugu ”Cord Blood + Cord Tissue”.

Prijavi se za besplatne konsultacije:

Trudna si?

Prijavi se za edukativne informacije i posebne ponude, samo za Tebe!