• FACT akreditacija
  međunarodni "Zlatni standard" za prikupljanje i čuvanje matičnih ćelija

SSCB - Swiss Stem Cells Biotech

Dugogodišnje znanje i iskustvo u čuvanju i oslobađanju uzoraka matičnih ćelija.

DOBRODOŠLI U JEDINSTVENU BANKU MATIČNIH ĆELIJA

SSCB se razlikuje od ostalih banaka matičnih ćelija:

SSCB je FACT NetCord akreditovana banka

To je međunarodni „ZLATNI STANDARD“ u izdvajanju, obradi uzorka matičnih ćelija, pripremi za liječenje i krioprezervaciji. Garantuje upotrebnu vrijednost uzorka i najviši kvalitet laboratorijskih procesa.

- Detaljnije
Jedna od 54 u svijetu

54 banke matičnih ćelija u svijetu posjeduje FACT NetCord akreditaciju, od toga samo 7 privatnih. SSCB je jedina banka u Švicarskoj sa FACT NetCord akreditacijom.

- Detaljnije
Hibridna Banka

Swiss Medic je odabrao SSCB za razvoj prvog i jedinstvenog projekta HIBRIDNA BANKA.

- Detaljnije
Besplatan servis

SSCB pruža klijentima besplatan servis medicinskog savjetovanja i podrške za priključivanje kliničkim studijama u kvalifikovanim svjetskim centrima.

- Detaljnije

- NAJVIŠI KVALITET USLUGA -

 • Visokospecijalizovani, automatizovani, zatvoren sistem procesuiranja uzorka matičnih ćelija koji sprječava rizik od kontaminacije
 • Zlatni standard izdvajanja matičnih ćelija i redukcije volumena krvi- Sepax 2
 • Uzorak sačuvan iz dva dijela- dvostruka sigurnost
 • Odvojena krioprezervacija komponenata krvi (8 odvojenih komponenata po uzorku) - u skladu sa zahtjevima prestižnih centara za transplantaciju
 • Čuvanje uzorka u tečnom azotu- maksimalna sigurnost i stabilnost sačuvanog uzorka, minimalan rizik od kontaminacije i promjene kvaliteta prilikom oslobađanja uzorka
 • Eksluzivni servis europski integrisane logistike
 • Kontinuirana kontrola temperature biloškog materijala u transportu
 • Jedinstveni certifikat kao potvrda o uspješno sačuvanom uzorku sa detaljnim karakteristikama sačuvanog uzorka, vitalnost i broj matičnih ćelija, rezultati seroloških i mikrobioloških analiza, krvna grupa bebe. Sveobuhvatni podaci na osnovu kojih transplatacioni centri donose odluku o liječenju.
 • Bez dodatnih troškova. Ugovorom definisan iznos usluge je sveobuhvatan i važi za čitav period krioprezervacije.
 • Dugogodišnje znanje i iskustvo u čuvanju i oslobađaju uzoraka matičnih ćelija

Zakažite konsultacije

Ukoliko niste sigurni koji paket usluga je pravo riješenje za Vas ili želite dodatno da se informišete o čuvanju matičnih ćelija možete zakazati BESPLATNE konsultacije.

image