preloader
Dots - Maticne celije SSCB
INFORMISANOST - Maticne celije SSCB

1. INFORMISANOST

Veoma je važno da budući roditelji budu upoznati sa realnim dometima upotrebe matičnih ćelija u medicinske svrhe.

Pročitajte šta se sve može tretirati matičnim ćelijama >>

Prilikom odabira banke matičnih ćelija, neophodno je provjeriti akreditacije koje banka posjeduje i kojom tehnologijom se matične ćelije pripremaju za čuvanje na duži vremenski period. Važno je da znate da li su matične ćelije sačuvane po „recepturi“ koja je dokazana u medicinskoj praksi – kada su matične ćelije „povučene“ i upotrijebljene u terapijske svrhe.

Pročitajte zašto je važan FACT NetCord >>

Ako se pojavi potreba za upotrebom matičnih ćelija, u tom trenutku je veoma važno imati podršku i potpunu informisanost o dometima medicine u svakom polju primjene matičnih ćelija i ostalim mogućnostima liječenja.

Roditelji trebaju da imaju na umu u kojoj zemlji će čuvati tako dragocjen sadržaj, kao što su matične ćelije iz krvi i tkiva pupčane vrpce. Nemaju sve zemlje jednake standarde sigurnosti i bezbjednosti.

PRIJE POROĐAJA - Maticne celije SSCB

2. PRIJE POROĐAJA

Savjet medicinskog osoblja iz Švicarske banke matičnih ćelija je da set za uzimanje uzoraka bude kod Vas najkasnije mjesec dana prije termina porođaja.

Set Vam se dostavlja nakon potpisanog Ugovora.

Kada krenete u porodilište set ponesite sa sobom. Sam postupak uzimanja matičnih ćelija je potpuno bezbjedan za majku i dijete i krajnje je jednostavan. Doktori u BiH su upoznati i praktikuju ovu proceduru. Sam postupak je odavno postao rutina u svim porodilištima.

Napomena (za buduće tate): nakon porođaja pozovite naš dežurni telefon: +387 62 556 057 i +387 66 703 003

Dots - Maticne celije SSCB
POROĐAJ - Maticne celije SSCB

3. POROĐAJ

Krv i tkivo pupčane vrpce se uzimaju odmah nakon rođenja djeteta, bilo da je u pitanju prirodni porođaj ili sekcija (carski rez). Prije uzimanja uzorka vrši se dezinfekcija pupčane vrpce. Uzorak krvi se prikuplja u sterilnu kesu/vrećicu, a komad tkiva se stavlja u poseban spremnik namijenjen za to. Proces uzimanja matičnih ćelija ne remeti normalan tok porođaja i nije potrebno radi uzimanja krvi iz pupčane vrpce ranije klemovati pupčanik.

Prije ili nakon porođaja, uzorkuje se i krv majke za serološku analizu u laboratoriji Švicarske banke matičnih ćelija.

Sam postupak uzimanja krvi iz pupčane vrpce  je potpuno bezbijedan proces i po majku i po dijete i traje svega nekoliko minuta.

POSLIJE POROĐAJA - Maticne celije SSCB

4. POSLIJE POROĐAJA

Odmah nakon porođaja, potrebno je obavijestiti našu logističku službu (+387 62 556 057, +387 66 703 003), kako bismo preuzeli uzorak. Dok logistička služba ne preuzme uzorak, on je potpuno bezbjedan i siguran u setu. Standard Švicarske banke matičnih ćelija nas obavezuje da uzorak dostavimo u laboratoriju za najviše 72 sata, uz održavanje optimalne temperature transporta, što omogućava cold pack za održavanje temperature. Tokom kompletne procedure prati se temperatura okruženja uzorka.

Iskustvo i saradnja sa našim predstavništvima u drugim državama nam omogućavaju vremenski prosjek dostavljanja daleko kraći od onog koje propisuje standard.

Dots - Maticne celije SSCB
UZORAK JE U ŠVICARSKOJ - Maticne celije SSCB

5. UZORAK JE U ŠVICARSKOJ

Odmah po prijemu, u Švicarskoj laboratoriji vrši se serološko i mikrobiološko testiranje krvi pupčane vrpce, krvi majke i tkiva pupčane vrpce. Nakon toga se vrši izdvajanje matičnih ćelija, poslije čega se uzorak ostavlja u “karantin” banku, privremeno, na -100 °C. Nakon dobijanja informacija o kvalitetu i ispravnosti uzorak je spreman da se pohrani u “finalnu” banku za dugoročno čuvanje, na -196°C.

Jedan mali dio uzorka se odvojeno čuva, jer je izvjesno da će u bliskoj budućnosti medicina napredovati i omogućiti umnožavanje matičnih ćelija kada nam zatrebaju. Švicarska banka matičnih ćelija prati najnovija dostignuća nauke, u cilju što efikasnijeg liječenja, i sa svojim standardima i procedurama je orijentisana ka primjeni matičnih ćelija za liječenje, ako se za to ukaže prilika, a ne samo da ih sačuva.

Dio uzorka majčine krvi se takođe zamrzava, kako bi ostavili mogućnost za dodatne analize, ukoliko se ukaže potreba za upotrebom matičnih ćelija.

CERTIFIKAT - Maticne celije SSCB

6. CERTIFIKAT

Kada se završi kompletna procedura uzimanja, transporta, analize uzorka, obavezno izdvajanje i pohranjivanje, ako i kada se regulišu finansijske obaveze, Švicarska banka matičnih ćelija Vam dostavlja Certifikat o uspješnom pohranjivanju matičnih ćelija. Certifikat sadrži sljedeće podatke:

Certifikat se dostavlja sa ličnim potpisom ovlaštene stručne osobe iz Švicarske banke matičnih ćelija.

7. POVLAČENJE UZORKA IZ ŠVICARSKE BANKE MATIČNIH ĆELIJA

Ako se ukaže potreba za korištenjem matičnih ćelija, izuzetno je važna saradnja banke i transplantacionog centra – tamo gdje se sprovodi terapija. Švicarska banka matičnih ćelija sarađuje sa prestižnim transplantacionim centrima i sačuvan uzorak kod nas garantuje mogućnost primjene. Postoje klinike koje prihvataju samo uzorke od banaka koje posjeduju FACT NetCord certifikat. Upravo nas ovaj Certifikat obavezuje da pružimo individualnu podršku pacijentu u pretrazi transplantacionih centara za konkretnu bolest.

Ukoliko ste sačuvali uzorak u Švicarskoj banci matičnih ćelija, otvorena su vam vrata u svim prestižnim svjetskim klinikama i transplatacionim centrima po vašem izboru.

Pročitajte zašto je važan FACT NetCord certifikat >>

Uzorak se dostavlja direktno klinikama za liječenje , a ukoliko je sačuvan uzorak pune krvi, potrebno je ukloniti eritrocite, metodom “ispiranja uzorka”. Iz ovog razloga, banke sa najvišim standardima, vrše izdvajanje matičnih ćelija prije krioprezervacije, kada je uzorak mlad i kada ima najveći medicinski potencijal.

Trudna si?

Prijavi se za edukativne informacije i posebne ponude, samo za Tebe!