preloader
Dots - Maticne celije SSCB
INFORMISANOST - Maticne celije SSCB

1. INFORMISANOST

Veoma je važno da budući roditelji budu upoznati sa realnim dometima upotrebe matičnih ćelija u medicinske svrhe.

Pročitajte šta se sve može tretirati matičnim ćelijama >>

Prilikom izbora banke matičnih ćelija, neophodno je proveriti akreditacije koje banka poseduje i kojom tehnologijom se matične ćelije pripremaju za čuvanje na duži vremenski period. Važno je da znate da li su matične ćelije sačuvane po „recepturi“ koja je dokazana u medicinskoj praksi – kada su matične ćelije „povučene“ i upotrebljene u terapijske svrhe.

Pročitajte zašto je važan FACT NetCord >>

Ako se pojavi potreba za upotrebom matičnih ćelija, u tom trenutku je veoma važno imati podršku i potpunu informisanost o dometima medicine u svakom polju primene matičnih ćelija i ostalim mogućnostima lečenja.

Roditelji trebaju da imaju na umu u kojoj zemlji će čuvati tako dragocen sadržaj, kao što su matične ćelije iz krvi pupčane vrpce. Nemaju sve zemlje jednake standarde sigurnosti i bezbednosti.

PRIJE POROĐAJA - Maticne celije SSCB

2. PRE POROĐAJA

Savet medicinskog osoblja iz Švajcarske banke matičnih ćelija je da set za uzimanje uzoraka bude najkasnije mesec dana pre termina porođaja kod Vas.

Set Ti se dostavlja nakon potpisanog Ugovora.

Kada kreneš u porodilište set ponesi sa sobom. Sam postupak uzimanja matičnih ćelija je potpuno bezbedan za majku i dete, i krajnje je jednostavan. Doktori u Srbiji su upoznati i praktikuju ovu proceduru. Sam postupak je odavno postao rutina u svim porodilištima.

Napomena (za buduće tate): spremite broj telefona kurirske službe: +381 60 444 38 14

Dots - Maticne celije SSCB
POROĐAJ - Maticne celije SSCB

3. POROĐAJ

Krv iz pupčanika se uzima odmah nakon rođenja deteta, bilo da je u pitanju prirodni porođaj ili sekcija (carski rez). Pre uzimanja uzorka vrši se dezinfekcija pupčane vrpce. Uzorak krvi se prikuplja u sterilnu kesu/vrećicu. Proces uzimanja matičnih ćelija ne remeti normalan tok porođaja i nije potrebno radi uzimanja krvi iz pupčane vrpce ranije klemovati pupčanik.

Pre ili nakon porođaja, uzorkuje se i krv majke za serološku analizu u laboratoriji Švajcarske banke matičnih ćelija.

Sam postupak uzimanja krvi iz pupčane vrpce  je potpuno bezbedan proces i po majku i po dete i traje svega nekoliko minuta.

POSLIJE POROĐAJA - Maticne celije SSCB

4. POSLE POROĐAJA

Odmah nakon porođaja, potrebno je obavestiti našu logističku službu +381 60 444 38 14, kako bismo preuzeli uzorak. Dok logistička služba ne preuzme uzorak, on je potpuno bezbedan i siguran u setu. Standard Švajcarske banke matičnih ćelija nas obavezuje da uzorak dostavimo u laboratoriju za najviše 72 sata, uz održavanje optimalne temperature transporta, što omogućava cold pack za održavanje temperature. Tokom kompletne procedure prati se temperatura okruženja uzorka.

Iskustvo i saradnja sa našim predstavništvima u drugim državama nam omogućavaju vremenski prosek dostavljanja daleko kraći od onog koje propisuje standard.

Dots - Maticne celije SSCB
UZORAK JE U ŠVICARSKOJ - Maticne celije SSCB

5. UZORAK JE U ŠVAJCARSKOJ

Odmah po prijemu, u Švajcarskoj laboratoriji vrši se serološko i mikrobiološko testiranje krvi pupčanika i krvi majke. Nakon toga se vrši izdvajanje matičnih ćelija, posle čega se uzorak ostavlja u “karantin” banku, privremeno, na -100 °C. Nakon dobijanja informacija o kvalitetu i ispravnosti uzorak je spreman da se pohrani u “finalnu” banku za dugoročno čuvanje, na -196°C.

Jedan mali deo uzorka se odvojeno čuva, jer je izvesno da će u bliskoj budućnosti medicina napredovati i omogućiti umnožavanje matičnih ćelija kada nam zatrebaju. Švajcarska banka matičnih ćelija prati najnovija dostignuća nauke, u cilju što efikasnijeg lečenja, i sa svojim standardima i procedurama je orijentisana nka primeni matičnih ćelija za lečenje, ako se za to ukaže prilika, a ne samo da ih sačuva.

Deo uzorka majčine krvi se takođe zamrzava, kako bi ostavili mogućnost za dodatne analize, ukoliko se ukaže potreba za upotrebom matičnih ćelija.

CERTIFIKAT - Maticne celije SSCB

6. SERTIFIKAT

Kada se završi kompletna procedura uzimanja, transporta, analiza uzorka, obavezno izdvajanje i čuvanje, ako i kada se regulišu finansijske obaveze, Švajcarska banka matičnih ćelija dostavlja Ti sertifikat o uspešnom čuvanju matičnih ćelija. Sertifikat sadrži sledeće podatke:

Sertifikat se dostavlja sa ličnim potpisom ovlašćene stručne osobe iz Švajcarske banke matičnih ćelija.

7. POVLAČENJE UZORKA IZ ŠVAJCARSKE BANKE MATIČNIH ĆELIJA

Ako se ukaže potreba za korišćenjem matičnih ćelija, izuzetno je važna saradnja banke i transplantacionog centra – tamo gde se sprovodi terapija. Švajcarska banka matičnih ćelija sarađuje sa prestižnim transplantacionim centrima i sačuvan uzorak kod nas garantuje mogućnost primene. Postoje klinike koje prihvataju samo uzorke od banaka koje poseduju FACT NetCord sertifikat. Upravo nas ovaj Sertifikat obavezuje da pružimo individualnu podršku pacijentu u pretrazi transplantacionih centara za konkretnu bolest.

Ukoliko ste sačuvali uzorak u Švajcarskoj banci matičnih ćelija, otvorena su vam vrata u svim prestižnim svetskim klinikama i transplatacionim centrima po vašem izboru.

Pročitajte zašto je važan FACT NetCord sertifikat >>

Uzorak se dostavlja direktno klinikama za lečenje, a ukoliko je sačuvan uzorak pune krvi, potrebno je ukloniti eritrocite, metodom “ispiranja uzorka”. Iz ovog razloga, banke sa najvišim standardima, vrše izdvajanje matičnih ćelija pre krioprezervacije, kada je uzorak mlad i kada ima najveći medicinski potencijal.

Trudna si?

Prijavi se za edukativne informacije i posebne ponude, samo za Tebe!