preloader

O matičnim ćelijama

Matične ćelije su nespecijalizovane ćelije, koje još uvijek nisu diferencirane za specifičnu, krajnju funkciju. Ta karakteristika im omogućava da se, nakon primjene/transplantacije, razviju u specifični tip ćelija i potencijalno “poprave” oštećena tkiva i organe, što ih čini ekstremno dragocjenima.

U osnovi postoje dva različita tipa matičnih ćelija: embrionalne matične ćelije i adultne matične ćelije. Embrionalne matične ćelije su ćelije koje se mogu naći u ranoj fazi razvoja embriona, oko jedne nedjelje starosti. Naučnici ove ćelije trenutno razmatraju sa velikim interesovanjem, međutim njihova upotreba izaziva velike etičke probleme, s obzirom na to da njihovo vađenje podrazumijeva uništavanje embriona.

Matične ćelije, koje se u znatnoj koncentraciji nalaze u krvi pupčane vrpce u momentu porođaja, su adultne, hematopoetske matične ćelije. Dakle, ne postoji moralna prepreka za primjenu ovih matičnih ćelija u terapijske ili istraživačke svrhe.

Da, postoje – koštana srž na primjer, ali u poređenju sa matičnim ćelijama iz pupčanika, koje su mlade i neizmjenjene, matične ćelije iz koštane srži su manje prilagodljive, a proces izdvajanja je komplikovaniji.

Brojna su patološka stanja u kojima je dokazana dobrobit primjene hematopoetskih matičnih ćelija. U nastavku se nalazi spisak oboljenja: medularna aplazija, akutna mijeloidna i limfoidna leukemija, hronična mijeloidna leukemija, mijelofibroza sa mijeloidnom metaplazijom, Non-Hočkin limfomi, Hočkin limfomi, hronična limfatična leukemija, mijelodisplazija, multipli mijelom, neuroblastom, sarkom mekih tkiva…

Prikupljanje uzorka iz krvi i tkiva pupčanika je jednostavan, brz i potpuno bezbolan proces i ne predstavlja prijetnju za zdravlje djeteta, niti za zdravlje majke. Praksa uzimanja krvi i tkiva pupčanika odavno je rutinski zahvat.

Na postupak uzimanja uzorka krvi i tkiva pupčanika ne utiče način porođaja. Bilo da je u pitanju prirodan ili porođaj carskim rezom, dovoljno je samo da na vrijeme obavijestite ljekara da ste se opredijelili za čuvanje matičnih ćelija i ponesete set sa sobom.

Matične ćelije sačuvane u Švicarskoj banci matičnih ćelija su isključivo u vlasništvu donora ili njegovog zakonskog zastupnika za vrijeme maloljetničkog perioda. Obzirom na to da vlasnik ovog biološkog materijala sam odlučuje o njegovoj upotrebi, Švicarska banka matičnih ćelija nema nikakvu prepreku da ih isporuči do mjesta upotrebe. Veoma bitan podatak je taj da prilikom transplantacije u terapijske svrhe mora postojati podudarnost između davaoca i primaoca i da je ta podudarnost značajno veća u krugu porodice.

Kompatibilnost (podudarnost), tačnije histokompatibilnost je nasljedna i zbog toga je direktno povezana sa stepenom rodbinske bliskosti. Histokompatibilnost se uspostavlja HLA tipizacijom (HLA je skraćenica od Humani Leukocitni Antigen), pri čemu je za proceduru dovoljan uzorak krvi davaoca i primaoca. Njime se određuje stepen podudarnosti između tkivnih antigena različitih jedinki. Ti antigeni (antigeni tkivne podudarnosti) mogu u drugom organizmu izazvati imunološku reakciju i zbog toga je izuzetno bitno da je podudarnost izražena u visokom procentu, kako bi se izbjeglo odbacivanje transplantata. Nije potrebno odmrzavanje pohranjenih matičnih ćelija da bi se odredila kompatibilnost između donora i primaoca.

Matične ćelije sačuvane u Švicarskoj banci matičnih ćelija su isključivo u vlasništvu donora ili njegovog zakonskog zastupnika za vrijeme maloljetničkog perioda. U slučaju potrebe za vlastitim matičnim ćelijama u terapijske svrhe, vlasniku ih je moguće staviti na raspolaganje odmah bez dodatnih troškova. Troškove transporta matičnih ćelija od banke matičnih ćelija do ustanove gdje će se obaviti transplantacija snosi korisnik uzorka u tom momentu.

Nakon isteka ugovora na period čuvanja od dvadeset godina, vlasnik, tada već punoljetni donor, može da odluči da li će i gdje nastaviti sa čuvanjem svojih matičnih ćelija. U tom trenutku će mu one biti dostupne u svakom slučaju od strane Švicarske banke matičnih ćelija bez novčane naknade. Vlasnik tada može da odluči da li će svoje matične ćelije nastaviti čuvati u Švicarskoj banci matičnih ćelija ili nekoj drugoj banci.

Apsolutni prioritet je uvijek zdravlje majke i novorođenčeta. Ukoliko postoji bilo kakva komplikacija tokom porođaja, doktor će se odreći bilo kakve intervencije koje nisu apsolutno neophodne. U takvim slučajevima bi bilo nemoguće uzeti uzorak.

U slučaju blizanačke ili višeplodne trudnoće i u situaciji kada se roditelji odluče za pohranjivanje uzoraka oba ili više novorođenčadi neophodan je identičan broj setova, za svako novorođenče posebno. Zbog toga je važno prilikom registracije navesti blizanačku ili višeplodnu trudnoću.

Cijena usluge pohranjivanja matičnih ćelija uključuje sljedeće:

 • Pružanje informacija klijentu o detaljima usluge
 • Direktno se potpisuje ugovor sa Švicarskom bankom matičnih ćelija
 • Analiza krvi majke u Švicarskoj
 • Dostava seta za uzimanje matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčanika
 • Preuzimanje seta iz bolnice nakon porođaja
 • Transport pod specijalnim uslovima u laboratoriju
 • Laboratorijske pretrage na uzorku krvi i tkiva pupčanika, kao i laboratorijske pretrage uzorka krvi majke, koji se dostavljaju zajedno u Švicarskoj
 • Izdvajanje, obrada, pretraga i čuvanje matičnih ćelija iz krvi i tkiva
 • Primjena Factnetcord i Swissmedic standarda prilikom uzimanja, transporta, izdvanja i čuvanja matičnih ćelija
 • Obrada u visokotehnološkim čistim sobama
 • Certifikat sa tačnim brojem izdvojenih matičnih ćelija –Imate gotov i spreman lijek
 • Čuvanje matičnih ćelija na 20 i 25 godina
 • Podrška za potrebe liječenja
 • Izdavanje matičnih ćelija u slučaju potrebe za korištenjem
 • Može se uraditi HLA tipizaciju uz dodatni trošak – provjeru kompatabilnosti matičnih ćelija potencijalnog donora i pacijenta.
 • Ne plaća se godišnja naknada niti postoje neki skriveni troškovi

Transport uzorka matičnih ćelija za transplantaciju do mjesta predviđene inetrvencije nije uključen u cijenu usluge.

Uzimanje uzorka iz krvi i tkiva pupčanika je izrazito jednostavan, bezbjedan i bezopasan postupak koji traje kratko i ni u kom slučaju ne ugrožava zdravlje majke i novorođenčeta.

O Švicarskoj banci

Švicarska banka matičnih ćelija jeste zaista Švicarska banka. Svi objekti se nalaze na tlu švicarske države. Svi zakoni i standardi podliježu pravnom sistemu jedne od najpouzdanijih i najstabilnijih zemalja na svijetu.

Švicarska banka matičnih ćelija je akreditovana od strane SwissMedic-a što predstavlja najviši stepen akreditacije.

Švicarska banka matičnih ćelija prati i učestvuje u dostignućima medicine kada je u pitanju primjena matičnih ćelija. Uzorci matičnih ćelija iz Švicarske banke su upotrijebljeni za liječenje leukemija, anemija, kao i cerebralne paralize. Svi otpušteni uzorci su dobili ocjenu odličnog kvaliteta.

Cardiocento Ticino, Švicarski institut za regenerativnu medicinu, SUPSI, GEPO, FACT, Ciriški univerzitet, HARVARD MEDICAL SCHOOL

Do sada su primjenjeni uzorci matičnih ćelija za liječenje krvnih bolesti poput leukemija i anemija. Određeni broj uzoraka je iskorišten u okviru kliničkih ispitivanja za liječenje cerebralne paralize i dijabetesa tip1.

Švicarska banka matičnih ćelija, kao FACT NetCord akreditovana ustanova, je u obavezi da posjeduje ugovor o garanciji sa trećim licem, u slučaju zatvaranja/bankrotstva. U pitanju je Kardiocentar Ticino koji garantuje kvalitet čuvanja, kao i osobađanja uzoraka za potrebe liječenja.

Izdvajanje matičnih ćelija predstavlja proces koji obezbjeđuje sigurnost i najviši kvalitet uzorka, te spriječava gubitak matičnih ćelija. To je priprema uzorka za liječenje, tako da se nakon odmrzavanja može odmah primijeniti, kao gotov i spreman lijek.

Matične ćelije “buffy coat”, podijeljene u 2 dijela ¾ i ¼ (matične ćelije podrazumijevaju sve leukocite, dominantno CD34+, mezenhimalne matične ćelije i “dijamantske” matične ćelije-VSEL), 2 bočice/epruvete pune krvi pupčanika za genetske analize i testiranja, 1 bočica za mogućnost analize na hemoglobinopatije, 2 bočice krvne plazme, 1 bočica pune majčine krvi – za mogućnost DNK analiza, ukoliko se ukaže potreba, 1 bočica majčine plazme, 1 bočica majčinog seruma i izdvojene mezenhimalne matične ćelije iz tkiva, ukoliko su klijenti izabrali ovu uslugu.

Švicarska banka pruža korisnicima samo sigurne i pouzdane informacije. Garantuje dokazanu efikasnost do sada najstarijeg uzorka matičnih ćelija primjenjenog u terapiji, što iznosi 25 godina. Onog trenutka kada bude dokazana mogućnost primjene nakon više od 25 godina čuvanja, dužina trajanja ugovora će bez poteškoća biti produžena.

Švicarska banka matičnih ćelija pruža mogućnost testiranja zasebno sačuvanog uzorka krvi pupčanika na genetske mutacije koje predstavljaju predispoziciju i odgovorne su za nastanak određenih oboljenja/poremećaja, poput: intolerancije na laktozu, celijakije, cifstične fibroze, beta talasemije, nasljedne hemohromatote, poremećaja faktora koagulacije.
Pored ovih analiza u Švajcarskoj banci matičnih ćelija je moguće uraditi i HLA tipizaciju – proveru kompatabilnosti matičnih ćelija potencijalnog donora i pacijenta.

O FACT Net Cordu

54 banke matičnih ćelija na cijelom svijetu posjeduje FACT NetCord akreditaciju, od toga je samo 7 privatnih banaka, što uvrštava Švicarsku banku matičnih ćelija u red najprestižnijih banaka svijeta.

FACT NetCord akreditacija daleko nadmašuje GMP standarde na svim poljima poslovanja, kontrole kvaliteta i pružanja biomedicinskih usluga. GMP standardi su propisani od strane federalnih vlada i država, kontrolišući procese poslovanja. FACT organizacija je osnovana od strane medicinskih eksperata i u potpunosti usmjerena na polje regenerativne medicine, ćelijskih podukata i terapije.

Kada se roditelji opredjele za čuvanje matičnih ćelija svog djeteta u FACT akreditovanoj banci, dobijaju garanciju za kvalitet obrade i čuvanja uzorka, kao i pripreme za liječenje. Broj matičnih ćelija i vitalnost ostaju na najvišem nivou tokom vremena čuvanja, a uzorak je priznat za liječenje u apsolutno svim prestižnim transplantacionim centrima sa najrigoroznijim standardima.

Trudna si?

Prijavi se za edukativne informacije i posebne ponude, samo za Tebe!