preloader

SSCB

je prva HIBRIDNA BANKA matičnih ćelija u Evropi!

ŠTA TO ZNAČI ZA TEBE?

U okolnostima koje mogu delovati bezizlazno, ako se ispostavi da je Tvom sačuvanom uzorku potrebna podrška ili je bolest takve prirode da je neophodno lečenje doniranim uzorkom, hibridna banka omogućava lečenje kako sopstvenim tako i doniranim, kompatibilnim i zdravim matičnim ćelijama, čineći sam proces lečenja uspešnijim!

Saradnja između privatnog i javnog sektora u cilju što kvalitetnijeg i uspešnijeg lečenja garantuje ti apsolutnu sigurnost da ćeš iskoristiti maksimalne i jedinstvene pogodnosti HIBRIDNE banke!

SSCB

poseduje FACT NetCord AKREDITACIJU

ŠTA TO ZNAČI ZA TEBE?

Proces dobijanja akreditacije je skup i dugotrajan, a akreditacija se mora obnavljati svake tri godine, što garantuje da ustanova neće izgubiti kvalitet i da će zadržati nivo usluge.
U periodu od tri godine, koliko važi trajanje akreditacije, banka ima provere i kontrole, kako bi u svakom trenutku bilo garantovano da posluje po visokom standardu.

U mnogim razvijenim zemljama, zdravstveno osiguranje pokriva troškove lečenja matičnim ćelijama samo kada se radi o uzorcima sačuvanim po FACT NetCord standardu.

FACT NetCord garantuje upotrebnu, odnosno terapijsku vrednost sačuvanog uzorka i propisuje da se moraju čuvati samo uzorci koji su dovoljno dobri za lečenje.

FACT NetCord daje jasne podatke o kvalitetu i karakteristikama uzorka. Roditelji odmah znaju broj sačuvanih matičnih ćelija i kolika je njihova vitalnost.

FACT NetCord je jedina međunarodno priznata akreditacija i koristi se u Evropi, SAD-u, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu.

FACT NetCord akreditaciju poseduju 54 banke na svetu, od toga sedam privatnih banaka. Swiss Stem Cells Biotech je jedna od njih.

FACT NetCord je jedina akreditacija koja definiše sve procedure – prikupljanje, transport, analizu uzorka, proces zamrzavanja, proces evidentiranja, kao i oslobađanje uzorka za lečenje.

FACT NetCord akreditacija je garancija da će matične ćelije biti prihvaćene u svim zdravstvenim ustanovama koje u lečenju primenjuju ovu metodu.

Broj matičnih ćelija koje su sačuvane po FACT NetCord standardu biće dostupan u celosti za upotrebu prilikom lečenja.

SSCB

čuva IZDVOJENE MATIČNE ĆELIJE IZ KRVI PUPČANE VRPCE

ŠTA TO ZNAČI ZA TEBE?

U izdvojenom uzorku se zna tačan broj matičnih ćelija. Neke ćelije su suvišne (eritrociti) i nemaju ulogu u lečenju zbog kratkog životnog veka, nisu terapijski potentne i mogu biti primenjene samo kod osoba koje su im ABO kompatibilne. U drugom slučaju mogu izazvati akutnu bubrežnu insuficijenciju,
pa čak i letalan ishod!

Zato je izdvojen uzorak važan za Tebe!

Uzorci pune krvi moraju da prođu proces „ispiranja“ eritrocita pre transplantacije, što dovodi do bespotrebnih gubitaka matičnih ćelija!

SSCB

je banka sa kojom DIREKTNO POTPISUJEŠ UGOVOR, BEZ POSREDNIKA

ŠTA TO ZNAČI ZA TEBE?

Važno je razumeti da kroz potpisivanje ugovora direktno sa bankom u Švajcarskoj imaš najveću sigurnost, izbegavaš mnoge poteškoće finansijske, pravne i medicinske prirode.

Cenovnik:

Cord Blood

2390 EUR 20 GODINA
  • Mesto porođaja: Srbija
  • Mesto skladištenja: Švajcarska
  • Jednoplodna trudnoća
  • Usluga obrade
  • Analize i čuvanja matičnih ćelija iz krvi pupčanika

*Mogućnost čuvanja na 20, 25 i 30 godina.

*Cena za dodatnih 5 godina iznosi:   200 EUR za uslugu ”Cord Blood”

*Cena za dodatnih 10 godina iznosi: 300 EUR za uslugu ”Cord Blood”

*U slučaju blizanačke trudnoće druga beba ostvaruje popust od 50%  za uslugu ”Cord Blood”

Prijavi se za besplatne konsultacije:

Trudna si?

Prijavi se za edukativne informacije i posebne ponude, samo za Tebe!