preloader

O matičnim ćelijama

Matične ćelije odgovorne su za sve procese obnove i samoizlečenja u našem organizmu. One služe kao vrsta „unutrašnjeg sistema popravke“  jer se dele i umnožavaju kako bi dopunile druge ćelije, sve dok je osoba živa. Jedan deo razloga starenja i nastanka bolesti je i to što matične ćelije vremenom gube svoj potencijal i snagu, a njihov broj se smanjuje.

Matične ćelije koje se u znatnoj koncentraciji nalaze u krvi pupčane vrpce u momentu porođaja spadaju pod adultne, hematopoetske matične ćelije. One se uspešno koriste u lečenju hematoloških, imunoloških i metaboličkih poremećaja, kao i kod određenih tipova malignih oboljenja. Klinička ispitivanja pokazuju uspešnost u lečenju i drugih bolesti poput: dijabetesa, autizma, cerebralne paralize i dr.

Dots - Maticne celije SSCB

Zašto sačuvati matične ćelije?

Ništa nas ne proganja tako kao propuštena prilika.

Postoji samo jedna prilika za čuvanje matičnih ćelija a to je porođaj. Matične ćelije predstavljaju gotov i spreman lek u okolnostima u kojima nije moguće vratiti vreme unazad na trenutak porođaja. Pupčana vrpca je od vitalne važnosti za bebu dok je u maminom stomaku. Na porođaju se ukazuje jedinstvena prilika da sačuvamo njen dragoceni deo.

Krv u pupčanoj vrpci sadrži hematopoetske matične ćelije koje se danas koriste za lečenje hematoloških, metaboličkih, autoimunih oboljenja.

Danas se matičnim ćelijama leči više od 80 hematoloških, metaboličkih i imunoloških bolesti, a zahvaljujući neprekidnom napretku u savremenim medicinskim istraživanjima, sa razlogom se veruje da će matične ćelije predstavljati odgovor na daleko veći broj bolesti.

Adultne matične ćelije se mogu naći u organizmu čoveka (dece i odraslih) u koštanoj srži, u jetri i drugim organima. Proces izdvajanja ovih ćelija iz koštane srži je bolan i može izazvati komplikacije. U poređenju sa matičnim ćelijama iz koštane srži koje su manje prilagodljive, matične ćelije iz krvi pupčanika su značajno mlađe a samim tim imaju i veći terapijski efekat.  Dovoljna je podudarnost od 67% između donora i pacijenata da bi transplantacija matičnih ćelija krvi pupčanika bila uspešna, dok je za matične ćelije iz koštane srži potrebna 100% podudarnost.

Pojedinci i radovi iz oblasti matičnih ćelija nagrađivani su u poslednjih 10 godina čak dva puta Nobelovom nagradom!

Ti imaš priliku da SADA obezbediš zdravlje za celu svoju porodicu.

Izdvajanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce

Prilikom čuvanja matičnih ćelija iz krvi veoma je bitno da se odlučiš za banku matičnih ćelija koja čuva izdvojene matične ćelije a ne neobrađen uzorak („puna krv“).

Pohranjivanje pune krvi

Pohranjivanje izdvojenih matičnih ćelija

DMSO je aditiv neophodan za očuvanje matičnih ćelija kada su zamrznute u tečnom azotu. Iako neophodan, ukoliko se koristi u većim količinama može dovesti do različitih oštećenja unutrašnjih organa. Čuvanje pune krvi zahteva veliku količinu DMSO.

Pohranjivanje izdvojenih matičnih ćelija zahteva minimalnu količinu DMSOa.

Puna krv ima ograničenu primenu samo na ljude iste krvne grupe – to znači da se u startu mogu isključiti roditelji, braća i sestre sa različitom krvnom grupom.

Izdvojene matične ćelje su 100% kompatibilne sa vlasnikom i mogu se koristiti za bliže krvne srodnike.

Nemate uvid u terapijsku vrednost uzorka.

Kada se odlučite za čuvanje izdvojenih matičnih ćelija, vi odmah dobijate kompletan uvid u terapijsku vrednost uzorka.

Čuvanje neobrađenog uzorka („puna krv“) zahteva obradu pre transplantacije koja najčešće podrazumeva „ispiranje“ uzorka (uklanjanje eritrocita), a potom ponovnu procenu kvantiteta koji može biti narušen ovim postupkom.

SSCB koristi zlatni standard u izdvajanju matičnih ćelija- tehnologiju Sepax 2. FACT NetCord standardi u ćelijskoj terapiji su definisali jasne parametre u proceni kvaliteta i kvantiteta uzorka, te je neophodno dobiti podatke o ukupnom broju svih matičnih ćelija (TNC) i posebno izdvojiti broj CD34+ matičnih ćelija koje imaju dokazanu terapijsku primenu.

Vitalnost matičnih ćelija najčešće nije procenjena kod banaka koje čuvaju punu krv. Sama procedura pripreme pune krvi za lečenje može trajati i nekoliko nedelja, a „ispiranje“ uzorka neminovno vodi ka gubitku broja matičnih ćelija. Informacija koju dobijete prilikom krioprezervacije uzorka nije ista nakon odmrzavanja i “ispiranja” uzorka.

Izdvajanje matičnih ćelija predstavlja pripremu uzorka za lečenje. Čuvaju se komponente krvi koje imaju upotrebnu, terapijsku vrednost. Ovako pripremljen uzorak predstavlja gotov i spreman lek i kao takav se ostavlja na dugogodišnje čuvanje (krioprezervacija). U trenutku potrebe za lečenjem uzorak je odmah spreman za upotrebu, ne zahteva dodatnu pripremu niti ponovnu procenu kvaliteta. Kvalitet uzorka ostaje nepromenjen.

Studije i svetski trendovi ne podržavaju ovaj metod.

Studije i svetski trendovi podržavaju metod pohranjivanja izdvojenih matičnih ćelija.

U kliničkoj praksi je dokazano da dolazi do narušavanja kvaliteta uzorka i gubitka matičnih ćelija zbog obrade uzorka pune krvi nakon odmrzavanja.

Klinička praksa ukazuje na veći kvalitet ovako pohranjenog uzorka.

Mogući dodatni troškovi obrade pune krvi nakon odmrzavanja.

Nema dodatnih troškova.

U trenutku potrebe za lečenjem te informacije su na raspolaganju centru za transplantaciju i uzorak je ODMAH spreman za upotrebu.

ZAŠTO TREBA ČUVATI MATIĆNE ĆELIJE IZ KRVI PUPČANE VRPCE - Maticne celije SSCB

ZAŠTO TREBA ČUVATI MATIĆNE ĆELIJE IZ KRVI PUPČANE VRPCE?

Pupčana vrpca je jedinstvena veza majke i nerođenog deteta. Nakon rođenja pupčana vrpca se preseče. U tom trenutku ona gubi svoju primarnu funkciju, a to je dopremanje kiseonika i ishrana deteta, ali još uvek sadrži vredno blago: krv iz pupčane vrpce.

Matične ćelije su odgovorne za sve procese obnove i samoizlečenja u našem organizmu. Služe kao vrsta “unutrašnjeg sistema popravke”, dele se i umnožavaju kako bi dopunile druge ćelije.

Oboljenja poput leukemije ili anemije, ali i bolesti imunološkog sistema, u mnogim slučajevima se mogu uspešno lečiti uz pomoć matičnih ćelija iz pupčane vrpce.

Matične ćelije iz krvi iz pupčane vrpce su kvalitetnije od matičnih ćelija odraslih: mlade su, naivne, vitalne i lako se diferenciraju u druge tipove ćelija. Zbog takve svoje prirode, lakše se adaptiraju na novi organizam nakon transplantacije i umanjuju reakcije odbacivanja imunološkog sistema.

Uzorak krvi iz pupčane vrpce se prikuplja odmah nakon rođenja deteta, bilo da je u pitanju prirodni porođaj ili carski rez. Sam postupak je potpuno bezbedan, bezbolan i ne utiče na normalan tok porođaja.

Osim uzorka krvi, pre ili nakon porođaja, uzorkuje se krv majke potrebna za analize u sertifikovanoj laboratoriji Švajcarske banke matičnih ćelija.

Standard Švajcarske banke matičnih ćelija nas obavezuje da uzorak dostavimo u laboratoriju za najviše 72 sata, uz održavanje optimalne temperature transporta. Sve dok uzorak ne stigne u laboratoriju, prati se temperatura okruženja uzorka.

Nauka i medicina danas beleže najznačajnija dostignuća i priznanja upravo na polju regenerativne medicine, odnosno lečenja matičnim ćelijama.

Trenutno se matičnim ćelijama uspešno leči više od 80 bolesti. Ova oblast medicine se neprestano razvija, što pokazuju dostignuća kliničkih ispitivanja. Izvesno je da će u bliskoj budućnosti one imati još širu primenu.

Lečenje matičnim ćelijama

Oblast lečenja matičnim ćelijama neprestano se razvija, na šta ukazuju dostignuća velikog broja kliničkih ispitivanja. Za pojedine bolesti matične ćelije su jedina mogućnost lečenja. U određenim slučajevima, lečenje matičnim ćelijama se primenjuje kada su prethodni izvori lečenja neuspešni ili kada je bolest agresivna.

Leukemije, limfome i druge maligne bolesti je moguće lečiti matičnim ćelijama. Karcinom je teško, često neizlečivo, smrtonosno obolenje, koje prate gubitak težine, umor i konstantna bol. Navedeni tipovi tumora se leče matičnim ćelijama:

 • Akutna bifenotipna leukemija
 • Akutna limfocitna leukemija (ALL)
 • Akutna mijeloidna leukemija (AML)
 • Akutna nediferentovana leukemija
 • Adultni T-ćelijski limfom/leukemija
 • Hronični Epstein Barr limfom
 • Hronična limfocitna leukemija (CLL)
 • Hronična mijeloidna leukemija (CML)
 • Ewing sarkom
 • Hodgkin limfom
 • Juvenilna hronična mijeloidna leukemija (JCML)
 • Juvenilna mijelomonocitna leukemija (JMML)
 • Akutna mijeloidna/NK-ćelija leukemija
 • Non-Hodgkin limfom
 • Prolimfocitna leukemija
 • Leukemija plazma-ćelija
 • Hronična mijelomonocitna leukemija (CMML)
 • Nedostatak adhezije leukocita
 • Multipli mijelom
 • Neuroblastom
 • Rabdomiosarkom
 • Timom
 • Waldenstrom makroglobulinemija
 • Wilms tumor

Hematološke bolesti, uključujući mnoge anemije, se leče matičnim ćelijama. Uzrokovane su poremećajem ćelija krvi i dovode do pojave otoka, krvnih ugrušaka, nekontrolisanog krvarenja, što može biti smrtonosno. Matične ćelije su dostupne pacijentima za lečenje sledećih bolesti:

 • Akutna mijelofibroza
 • Agnogena mijeloidna metaplazija (mijelofibroza)
 • Amiloidoza
 • Aplastična anemija
 • Beta talasemija major
 • Blackfan-Diamond anemija
 • Kongenitalna amegakariocitna trombocitopenija
 • Kongenitalna citopenija
 • Kongenitalna diseritropoetska anemija
 • Kongenitalna diskeratoza
 • Esencijalna trombocitemija
 • Fanconi anemija
 • Glanzmanova trombastenija
 • Mijelodisplastični sindrom (MDS)
 • Paroksizmalna noćna hemoglobinurija
 • Plicitemija vera (PRV)
 • Čista aplazija crvenih krvnih zrnaca (PRCA)
 • Refraktorna anemija sa ekscesom blasta (RAEB)
 • Refraktorna anemija sa ekscesom blasta u tranziciji (RAEB-T)
 • Refraktorna anemija sa prstenastim sideroblastima (RARS)
 • Shwachman-Diamond sindrom
 • Srpasta anemija

Metabolički poremećaji, uključujući Hunterov sindrom i Hurlerov sindrom, često uzrokuju iznenadne napade, bolove i gubitak težine. U nekim slučajevima ove bolesti mogu biti izuzetno opasne. Matičnim ćelijama je moguće lečiti sledeća stanja:

 • Kongenitalna eritropoetska porfirija (
 • Gunterova bolest)
 • Gošeova bolest
 • Hunterov sindrom
 • Hurlerov sindrom
 • Krabbeova bolest
 • Lesch-Nyhan sindrom
 • Manosidoza
 • Maroteaux-Lamy sindrom (MPS-VI)
 • Metahromatska leukodistrofija
 • Mukolipidoza II
 • Battenova bolest
 • Niemann-Pickova bolest
 • Sandhoffova bolest
 • Sanfilippo sindrom (MPS-III)
 • Scheie sindrom (MPS-IS)
 • Sly sindrom (MPS-VII)
 • Tay Sachsova bolest
 • Wolmanova bolest
 • X-vezana adrenoleukodistrofija

Imunološke poremećaje, poput Evansovog sindroma i Hronične granulomatozne bolesti, karakteriše to da organizam napada sopstvene ćelije. Često su praćeni umorom i konstantnim groznicama. U nekim slučajevima imunološke bolesti su smrtonosne. Matične ćelije su delotvorne u lečenju sledećih obolenja:

 • Deficijencija adenozin-deaminaze (SCID)
 • Bare limfocitni sindrom (SCID)
 • Chediak-Higashi sindrom (SCID)
 • Hronična granulomatozna bolest
 • DiGeorge sindrom
 • Evans sindrom
 • Fukosidoza
 • Hemofagocitna limfohistiocitoza (HLH)
 • Hemofagocitna Langerhansova histiocitoza
 • IKK gama deficijencija
 • Kostmann sindrom (SCID)
 • Mijelokateksija
 • Omenn sindrom (SCID)
 • Defincijencija fosforilaze (SCID)
 • Purin-nukleozid (SCID)
 • Retikularna disgeneza (SCID)
 • Teška kombinovana imunodefincijencija (SCID)
 • Displazija timusa
 • Wiskott-Aldrich sindrom
 • X-vezana agamaglobulinemija
 • X-vezani limfoproliferativni poremećaj
 • X-vezani sindrom povišenog IgM
 • Poremećaji imunološkog Sistema, poliendokrinopatije, enteropatije, X-vezani sindromi

Trenutna dostignuća kliničkih studija u lečenju matičnim ćelijama su ohrabrujuća. Ispitivanja su pokazala odličan terapijski odgovor u preko 30 bolesti, naročito kod autoimunih, neuroloških i srčanih obolenja. Na pragu dokazane terapijske efikasnosti u lečenju matičnim ćelijama su sledeće bolesti:

 • Cerebralna paraliza
 • Dijabetes melitus tip 1
 • Autizam
 • Povrede kičmene moždine
 • Oštećenje sluha

Prijavi se za besplatne konsultacije:

Trudna si?

Prijavi se za edukativne informacije i posebne ponude, samo za Tebe!