POTPISIVANJE UGOVORA DIREKTNO SA ŠVICARSKOM BANKOM MATIČNIH ĆELIJA

Još jedan siguran korak!

Potpisivanjem ugovora direktno sa Švicarskom bankom matičnih ćelija zagarantovana je sigurnost svih klijenata na teritoriji Bosne i Hercegovine. Klijent posjeduje sva prava kao i stanovnici Švicarske i zemalja Europske Unije, uključujući garanciju od bankrotstva i promjena na tržištu. Potpisivanje ugovora sa posrednikom/zatupnikom nosi rizik politike poslovanja samog posrednika koja često nije u skladu sa politikom principala, kao i prilagođavanja Ugovora za potrebe samog tržišta.