PCR ANALIZA KRVI

Kontrola ispravnosti uzorka matičnih ćelija podrazumjeva mikrobiološke analize na prisustvo patogenih bakterija. Rezultati analiza daju uvid u ispravnost uzorka, na osnovu čega se procijenjuje da li je opravdano čuvati uzorak za potrebe liječenja. Jasno su definisani standari i protokoli vezano za bakteriološku ispravnost uzorka.

Takođe, vrše se analize na prisustvo virusa u krvi pupčane vrpce. Svaki uzorak matičnih ćelija u SSCB laboratoriji se analizira PCR metodom. PCR je visokopouzdana metoda kojom se analizira prisustvo genetičkog materjala samog virusa (DNK ili RNK).

Druge, standardne metode, se uglavnom zasnivaju na detekciji antitijela koja stvara inficirani organizam poslije određenog vremenskog perioda od ulaska stranog tijela, koji može trajati od nekoliko dana pa čak do nekoliko mjeseci.Za vrijeme trajanja ovog perioda nalaz je (lažno) negativan, iako to ne mora da znači da do infekcije nije ni došlo.

Visoko pouzdana tehnologija analiza uzorka krvi pupčanika na prisustvo mikroorganizama.