LIJEČENJE MATIČNIM ĆELIJAMA IZ SWISS STEM CELLS BANKE

Priča o Danielu


Daniel je 13-godišnji dječak prerano rođen i nakon rođenja mu je dijagnosticirana cerebralna paraliza koja je ugrozila njegove psihomotoričke funkcije.

U godinama nakon njegovog rođenja, Danielovi roditelji su dobili još 2 djece: Margherita i Alessandro. Njihove ćelije iz pupčane vrpce su pohranjenje u Swiss Stem Cells banci (SSCB), sa nadom da će ih iskoristiti za pomoć Danielu.

Godine 2013. u Circolo della Stampa u Milanu, SSCB je organizovao događaj na kojem je trebalo odgovoriti na pitanje upotrebe matičnih ćelija za liječenje cerebralne paralize. Tom prilikom, dr. Veronica Albertini, naučni direktor SSCB-a, prvi se put upoznala sa Danielovim roditeljima, te je upoznala njih sa jednim od istaknutih gostiju događaja, dr Sun sa Univerziteta Duke, koji je bio tu da predstavi kliničko ispitivanje liječenja cerebralne paralize.

U tom je razdoblju kliničko ispitivanje uključivalo samo autolognu upotrebu uzorka krvi iz pupčane vrpce (gdje je samo donor mogao imati koristi od svojih vlastitih ćelija). Samo nekoliko godina kasnije, upotreba uzoraka matičnih ćelija je proširena i na članove porodice donora. Iako je ispitivanje bilo rezervisano za mlađe pacijente, dječak Daniel je svakako uključen u program zahvaljujući dr Albertini.

Tako je SSCB poslao Univerzitetu Duke referentni uzorak krvi iz pupčane vrpce koji je pohranjen od Margherite i Alessandra (SSCB za razliku od mnogih drugih biobanki čuva male količine krv iz pupčane vrpce i majke s ciljem da mogu odmah pružiti odgovore na bilo kakve dijagnostičke potrebe).

Univerzitet Duke, nakon što je procijenio visoku kvalitetu uzorka koji je pohranjen u SSCB prije 11 godina, zatražio je otpuštanje uzorka Margherite, koji je sadržavao veći broj matičnih ćelija od brata Alessandra. Nakon ovlaštenja Swissmedica, SSCB je učestvovao u troškovima prevoza i organizovao pošiljku uzorka krvi iz pupčane vrpce od strane specijalne kurirske kompanije koja garantuje da temperatura bude niža od -150 ° C u gasovitoj fazi tečnog azota. Nakon samo 2 nedjelje uzorak je bio spreman da se koristi za liječenje Daniela. Nakon što je uzorak primljen, Univerzitet Duke je prije transplantacije uradio potrebna testiranja za potvrdu onoga što je već ocijenjeno na referentnom uzorku: vijabilnost je bila viša od 80%, izolirana je odlična količina ćelija te je bila sterilna i kompatibilna sa Danielom.

Transplantacija je obavljena odmah, a dječak Daniel je pušten odmah nakon 2 dana. Za nekoliko mjeseci biti će moguće procijeniti ishod transplantacije i mogućnost da se koristi i uzorak matičnih ćelija mlađeg brata od Daniela, koji je pohranjen u SSCB. Ovo veliko postignuće potvrđuje koliko je važno imati profesionalan i strastven pristup te primjenjivati rigorozne metode. Zapravo ova priča nas čini ponosnim što nudimo izvrsnu uslugu svakom roditelju, svakom djetetu koje se rodi i svakom pacijentu koji nam vjeruje. Uvijek.

Zakažite termin