ČUVAMO SVE ŠTO JE VRIJEDNO ČUVANJA - sačuvane komponente krvi

U skladu sa FACT NetCord standardima u ćelijskoj terapiji, SSCB čuva sve komponente krvi koje imaju terapijsku vrednost.

Matične ćelije CD34+ imaju klinički dokazanu ulogu u liječenju određenog broja bolesti. Međutim, brojna klinička ispitivanja koje se trenutno obavljaju u svijetu, govore u prilog terapijske vrijednosti i drugih komponenti krvi.

Takvi su npr. proteini plazme (serum krvi pupčane vrpce) koji mogu biti ključ u liječenju poremećaja kognitivnih funkcija (Alchajmerova bolest, demencija idr.) Prateći najnovija dostignuća medicine, SSCB već danas čuva sve dragocjene komponente krvi pupčane vrpce koje u bliskoj budućnosti mogu biti novi novi lijek u medicini. Važno je napomenti i mogućnost umnožavanja matičnih ćelija, koje bi obezbjedilo „stvaranje“ novog uzorka iz u laboratorijskim uslovima, što bi omogućilo višestruku primjenu u liječenju.
Umnožavanje matičnih ćelija je bliska budućnost, a sam postupak je moguć samo ukoliko je unaprijed, prilikom krioprezervacije, izdvojen i zasebno sačuvan mali dio uzorka matičnih ćelija, što je redovna praksa u Švicarskoj banci matičnih ćelija.

SAČUVANE KOMPONENTE KRVI

  • Uzorak izdvojenih matičnih ćelija (svi podtipovi matičnih ćelija)- za potrebe liječenja (autologna, alogena transplantacija)
  • Zasebno sačuvan dio uzorka matičnih ćelija – za mogućnost „in Vitro“ umnožavanja matičnih ćeija („stvaranje“ novog uzorka)
  • Krvna plazma (serum krvi pupčane vrpce)- za mogućnost liječenja oboljenja u fazi kliničkih ispitivanja
  • Puna krv pupčane vrpce- za potrebe genetskih analiza na nasljedne bolesti djeteta, hemoglobinopatije i ostale krvne bolesti
  • Puna krv pupčane vrpce i krv majke- HLA tipizacija i dopunske analize krvi

Nesumnjivo je da je ćelijska terapija budućnost medicine. SSCB prati najnovija dostignuća i saznanja. Sačuvan uzorak u SSCB-u pruža više mogućnosti u liječenju, to nije samo „jedna šansa“ za izlječenje.

Čuvamo sve što je vrijedno čuvanja.