SWISS STEM CELLS BIOTECH

SSCB - Swiss Stem Cells Biotech banka osnovana je 2005. godine u okviru Cardiocentra Ticino u Luganu (visokospecijalizovana bolnica usmjerena na primjenu matičnih ćelija u liječenju infarkta miokarda) gdje je sprovedena prva transplantacija autolognih matičnih ćelija u Švicarskoj 2004. godine. Nakon toga SSCB postaje dio Švicarskog instituta za regenerativnu medicinu (SIRM), najsavremenijeg instituta za biomedicinska istraživanja.


NAŠE ZNANJE I ISKUSTVO

Više od 15 godina predanog naučnog rada

Preko 25.000 procesuiranih i sačuvanih uzoraka matičnih ćelija

Internacionalno prepoznat kvalitet procesnih faza, metoda i tehnologija čuvanja i otpuštanja matičnih ćelija

BLISKA SARADNJA SA VODEĆIM SVJETSKIM KLINIKAMA ZA LIJEČENJE MATIČNIM ĆELIJAMA

NAŠE KARAKTERISTIKE

 • Švicarski kvalitet
 • Sve faze obrade uzoraka i krioprezervacija u cjelosti se obavljaju u našoj laboratoriji sa sjedištem u Švicarskoj
 • FACT NetCord akreditacija
 • Švicarska banka matičnih ćelija je jedna od 7 privatnih banaka koje posjeduju FACT NetCord sertifikat
 • Švicarska banka je prva hibridna banka matičnih ćelija (pročitajte šta je hibridna banka ovdje)
 • Medicinska i naučna podrška u vezi sa kliničkim ispitivanjima
 • SSCB investira u istraživanja novih izvora matičnih ćelija i terapijsku primjenu matičnih ćelija
 • Dio smo svjetske naučne mreže

ŠTA TO ZNAČI RODITELJIMA U BOSNI I HERCEGOVINI?

 • Apsolutna sigurnost matičnih ćelija Vašeg djeteta
 • Direktno potpisivanje ugovora sa Švicarskom bankom matičnih ćelija
 • Švicarska garancija kvaliteta
 • Uzorak sačuvan prema FACT NetCord akreditovanom protokolu
 • Certifikat sa švicarskom garancijom kvalitetaa
 • Potpuna transparentnost cijelog postupka
 • Naučna i medicinska podrška u slučaju potrebe za liječenjem matičnim ćelijama u domenu medicinskih dostignuća i kliničkih studija na svjetskom nivou
 • Mogućnost liječenja u prestižnim svjetskim klinikama