HIBRIDNA BANKA MATIČNIH ĆELIJA

Ukoliko se opredijelite za čuvanje matičnih ćelija u privatnoj banci, Vaš uzorak je Vaše vlasništvo, što snači da se može koristiti isključivo za liječenje osobe na čijem rođenju je uzorak prikupljen, uz eventualno mogućnost liječenja najbližih članova porodice, ukoliko postoji podudarnost u HLA tipizaciji. Privatne banke naplaćuju usluge čuvanja matičnih ćelija, a kvalitet samih usluga, standari u poslovanju, kriterijumi za čuvanje uzoraka matičnih ćelija se razlikuju od banke do banke, te je vodeći parametar u odabiru banke matičnih ćelija akreditacija koju banka posjeduje. Akreditacija, između ostalog, pruža informacije da li je uzorak tretiran i sačuvan po najvišim standardima, te daje odgovore i na pitanje da li bi uzorak mogao da bude prihvaćen u prestižnim svjetskim klinikama ako se ukaže potreba za liječenjem. Podatak koji privlači dosta pažnje je da je veliki broj uzoraka sačuvan u privatnim bankama, a značajno malo uzoraka je oslobođeno za potrebe liječenja, svega 3-5%. Zbog toga se jasno ne može procijeniti kvalitet uzoraka sačuvanih u privatnim bankama, a najbolji parametar procjene kvaliteta uzorka je njegova terapijska vrijednost, kada se upotrebi za liječenje. Sigurno je jedan od ključnih razloga za ovako mali procenat upotrebljenih uzoraka to što je liječenje matičnim ćelijama mlada grana medicine, u razvoju, a dodatno je mali procenat oboljelih ljudi od bolesti koje se mogu liječiti matičnim ćelijama, a da su ih sačuvali na rođenju.

Druga mogućnost je da se roditelji opredijele za čuvanje matičnih ćelija u javnoj banci. Druga mogućnost je da se roditelji opredijele za čuvanje matičnih ćelija u javnoj banci. Tada govorimo o doniranju uzorka. Javne banke su državne ustanove, te uzorak doniran banci postaje „javno dobro“ i može biti dostupan svim ljudima širom svijeta, kada se ukaže potreba za liječenjem. Danas sve razvijene zemlje svijeta posjeduju javnu banku, pružajući još jednu mogućnost liječenja svojim građanima. Čuvanje matičnih ćelija u javnim bankama se ne naplaćuje, a uzorak nije vlasništvo pojedinca. Kako javne banke ne zarađuju od usluga čuvanja matičnih ćelija i finansijski interes ne postoji, kriterijumi za čuvanje u javnim bankama su jako visoki, jer ne postoji opravdan razlog za čuvanje uzoraka koju nisu vrlo dobrog kvaliteta. Broj sačuvanih uzoraka u javnim bankama je značajno manji u odnosu na privatne banke, dok je broj uzoraka upotrebljenih za lečenje je jako visok. Najveći broj slučajeva lečenja matičnim ćelijama na celom svetu je upravo uzorcima iz javnih banaka (alogena transplantacija). Takođe, dobri primeri lečenja u kliničkim studijama i ispitivanjima je upravo na uzorcima oslobođenim iz javnih banaka.

Mi smo jedinstvena banka matičnih ćelija- HIBRIDNA BANKA

Danas se u cijelom svijetu, na dnevnom nivou, povećava broj uzoraka sačuvanih u privatnim bankama (konstantan priliv novih uzoraka, a jako mali broj oslobođenih uzoraka), dok javne banke održavaju broj raspoloživih uzoraka (broj novosačuvanih uzoraka, odgovara broju oslobođenih uzoraka, upotrebljenih za liječenje).

Da li je roditelji moraju da biraju između privatne i javne banke? Kratko i jasno odgovor je NE.
Mi smo jedinstvena banka matičnih ćelija.

Švicarska banka matičnih ćelija je izabrana od strane Švicarske federalne vlade i Swisscord-a za jedinstveni projekat u svijetu- Hibridna banka matičnih ćelija, koji je uspješno pokrenut na teritoriji Švicarske krajem prošle godine.
Projekat HIBRIDNA BANKA omogućio je saradnju prestižnih javnih banaka matičnih ćelija širom svijeta sa Švicarskom bankom matičnih ćelija, odabranom na osnovu parametara koji garantuju kvalitet svih procesa, kao što je FACT NetCord akreditacija.

Projekat hibridna banka omogućio je komunikaciju između SSCB-a i javnih banaka, sa ciljem što veće upotrebe sačuvanih uzoraka. FACT NetCord akreditacija je najviši standard u ćelijskoj terapiji, koji je izjednačio privatne banke koje posjeduju ovu akreditaciju sa rigoroznim standardima javnih banaka. Na ovaj način je uspostavljena mreža banaka koje posluju na isti način, pružajući svojim klijentima nove mogućnosti u liječenju. Klijenti koji se opredijele za Švicarsku banku matičnih ćelija otvaraju nove mogućnosti u liječenju matičnim ćelijama. Saradnja sa javnim bankama pruža veliku mogućnost da sačuvani uzorak bude upotrebljen za liječenje. Klijent se može opredijeliti da svoj uzorak u bilo kom trenutku oslobodi za liječenje kroz mrežu javnih banaka, tako što će, isključivo uz svoju saglasnost, učiniti uzorak dostupnim javnom registru uzoraka matičnih ćelija. Kada bi se ukazala potreba za liječenjem uzorkom koji ste sačuvali u SSCB-u (odgovarajuća podudarnost), Vama kao klijentima SSCB-a bi stigao upit na osnovu koga se vi odlučujete da li želite da oslobodite uzorak za potrebu liječenja trećeg lica. Odluku o ovom humanom postupku donosite Vi. Javne institucije su definisale finansijsku naknadu u ovakvim slučajevima, te je uspostavljen jedan zdrav i finansijki održivi sistem, koji Vama omogućava naknadu troškova čuvanja matičnih ćelija u SSCB-u ukoliko se odlučite za „doniranje“ uzorka. Dodatna prednost za sve klijente je dvosmjerna komunikacija između SSCB-a i javnih banaka, te uzorci iz javnih banaka mogu biti dostupni za liječenja Vas i Vaših članova porodice. Otvarajući mogućnost liječenja doniranim „tuđim“ matičnim ćelijama, pružate svojoj porodici nove mogućnosti liječenja. Prednsoti alogene transplantacije u liječenju velikog broja bolesti su opisane u posebnom poglavlju.

Hibridna banka je projekat koji doprinosi razvoju regenerativne medicine, liječenja matičnim ćelijama. Vrijednost uzorka je mjerljiv tek kada je on upotrebljen za liječenje. Upotreba kvalitetnih uzoraka otvara nove mogućnosti, pomjera granice medicine, spašava živote.

Čuvanje radi liječenja, ne čuvanje radi čuvanja.